Phyllisia Ross pale de difikilte pèsonèl li, nouvo mizik ak patisipasyon nan PAPJAZZ

Dènyèman, nou te gen plezi pou nou te chita ak chantè-konpozitè ayisyen Phyllisia Ross
Nan konvèsasyon fran sa a, Phyllisia pale sou difikilte pèsonèl li te fè fas ane pase a ak fason li te simonte yo. Li pale tou de pasyon li pou li pataje sa li konnen a atravè yon atelye mizik li te anime nan vil Okap.
Phyllisia pale tou de nouvo mizik li a « W ap betize » ki soti nan komànsman mwa janvye a, e kijan li pèdi anvi pou l fè yon album.
Youn nan pwen enpòtan nan entèvyou a se patisipasyon Phyllisia nan 16yèm PAPJAZZ nan vil Okap, kote li fè yon gwo prestasyon .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.