MechansT ap prezante premye albòm li nan chokarella