Wanito reyaktive. L’ap rakonte rezon absans li sou sèn nan