DS160

DS-160 se yon emisyon radio ke Ambasad Meriken fè ak kolaborasyon Chokarella. Li pase chak lundi 7:45 nan maten sou 90.1FM. Pandan emisyon an, Vis Konsil Anbasad la pale de diferan sijè ki gen rapò ak viza rezidans e viza touris. Sijè yo varye men nou pale sou koman pou ou prepare enteviou viza, viza etidyan, viza fiyanse, sou frod, ak sèvis pou sitwayen meriken nou bay nan anbasad la.
Pi ba n’ap jwenn diferan sijè ki pase nan emisyon an e n’ap envitew’ tande ak voye komantè oubyen kesyon bay Chokarella. Si ou gen yon kesyon sou yon ka viza spesifik, ou ka kreye yon pwofil sou sit www.ustraveldocs.com pou ou poze kesyon an. Ou ka kontakte sant apèl anbasad la tou nan 2812-2929. Mesi paskew ap tande !