SHARE

Ou souvan gen bezwen sèvis yo. Sètènman, genyen kèk jew tonbe sou yo chak jou, menw pa ko janm rache yon mo ak yo. Pafwa, lèw twouve yo pa fè travay la byen, ou konn menm rive vekse yo, antre nan pèsonalite yo. Men èskew konnen kijan yon Chany viv ? Yon bòs chany nan Petyonvil, te aksepte fè yon ti pale ak nou sou lavi l.

Frantzo Charles, 29 lane, se yon jèn gason ki sòti nan Mabriyòl, youn nan komin nan Bèlans poul vini chache lavi miyò nan kapital peyi ya depi lane 2008. Lavi pat dous pou li, konsa, li te deside chache yon bagay poul fè pou l bay tèt li ak fanmil manje. Li te deside vann dlo nan sachè. Men, lè li reyalize biznis dlo a pat rantab pou li, li koute konsèy yon zanmi, li fè yon bwat pou netwaye soulye. Se konsa Franso ta pral tounen yon bòs chany.

Manman Frantzo ansanm ak rès frè ak sè li yo ap viv nan Mabriyòl. Papa l’ mouri a 48 lane sa pa gen twò lontan. Menm jan sa konn ye nan anpil lòt ka, Frantzo se tèt fanmi. Lespwa plis pase dis (10) jèn gason ak jèn fanm nan Mabriyòl repoze sou bwat chany Frantzo a. Si yon semèn pase san li pata voye anyen andeyò, fanmi gentan ap rele l’ pou di l’ yo pa gen anyen menm. Se ak lajan li fè nan travay sila a li rive peye lekòl pou ti frè ak ti sè. Yon sitiyasyon ki mete anpil laperèz ak kalkilasyon lakay jèn gason sa.

Se Frantzo ki konnen kijan travay sa lap fè a engra. Moun souvan manke l’ respè, meprize l’, tankou li pat moun. Li eksplike pafwa, paske li konn mande pou moun yo retire labou nan pye yo avan li netwaye soulye yo, sa konn lakoz yo antre nan santiman l’ byen rapid.

Lanmò papa l’ ki pa rive twò lontan sa make Frantzo anpil. Sa lakoz li razè kote l’ pa menm ka peye kay li. Men yon bagay ki te fèl mal anpil, se yon moun li te dwe 7500 goud sou lajan antèman papa l’ ki te rive di l’ pouki li pat vann papa l’ nan djab pou l’ te ka fè lajan. Bagay sa te rive atriste jèn gason sa anpil e sa bal plis ògèy pou l’ travay, paske li pa ta swete yo redi l’ yon bagay konsa jou si tout fwa manman li ta mouri…

Metye chany pa gen lajan ladanl pase sa. Nan yon jounen lè gen lekòl, Frantzo konn rive fè yon 250 goud. Men lè peryòd vakans, li difisil anpil pou l’ ta rive fè 150 goud. Se nan lajan sa pou l’ manje chak jou, poul voye andeyò bay frè ak sè, epi poul peye kay. Frantzo deplore sitiyasyon sa, pafwa li konn santi van dekourajman vle pote rezon l’ ale, men lè li sonje tout ti fanmi li genyen e ke li pa menm yon fwa swete pou yo vini fè menm bagay avèl, li ranmase fòs li pou li kontinye wout li.

Si jèn gason sila ap viv yon move moman nan lavi l’, sa pa anpeche l’ genyen mesaj pou lòt jèn yo. Li konseye yo rete pozitif, pou yo pa antre nan zak malonèt, konsa, sosyete a pap manke yo resp è. Bay leta peyi ya, Franso voye yon mesaj klè : li bezwen  ankadreman, paske li se espwa tout yon fanmi.

Frantzo te live avek nou sou facebook

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.